Yr Arkitekter AS ble stiftet i 2017 av Hege Hellebø og Einar Kverndal Bjørnsen. Begge er uteksaminert fra Bergen Arkitekt Skole i 2009 og har tittelen Master Arkitektur MNAL.

Kontoret kan tilby de fleste tjenester innen interiør, arkitektur, landskap og plan. Vi har erfaring fra arbeid med mulighetsstudier, utarbeiding av reguleringsplaner, prosjektering av uteområder til skoler og barnehager, prosjektering av leilighetsbygg, hus og hytter, samt detaljering av møbler og interiør. Kontoret har sentral godkjenning for tiltaksklasse 2.

Gjennom tidligere arbeidserfaring i kommunal sektor og engasjement i lokalpolitiske saker har kontoret opparbeidet seg en god kompetanse i å se muligheter i utfordrende situasjoner og regelverk. Ingen oppgaver er for store og ingen er for små. Ved behov har kontoret samarbeid med andre arkitektur- og plankontor.