CK

Program: Politisk påvirkning
Sted: Christi Krybbe Skoler og Krybbesmauet SFO

Analyse og visualisering av tidligere utbyggingsplaner for Christi Krybbe Skoler på oppdrag fra skolens FAU.
Påbegynte prosjekt med å samlokalisere skole og SFO på skolens uteareal ble til slutt stoppet. Bergen kommune har nå gått til innkjøp av naboeiendommen Øvregaten 5 for å se på muligheter for utvidelse av skole og SFO.