Nordre Gommershaugen

Program: Volumstudie/ skisseprosjet
Sted: Liland

Skisse til utarbeiding av reguleringsplan. Moderat fortetting av eksisterende boligområde. 20 boenheter fordelt over to bygg. Prosjekt utføres i samarbeid med Ard Arealplan AS.